Underhåll och service

Hos oss ska det vara enkelt, säkert och tryggt. Personal som åker ut till våra kunder ska ha rätt kompetens och rätt utrustning för det arbete de ska utföra.

Industriservice

"Med Svets & Montages personal på plats behöver jag inte bekymra mig" säger bland annat produktionscehefen på Ifö Ceramics i Bromölla, en av våra äldsta kunder. Vi har en mycket hög servicenivå, vilket vi kan uppnå genom en stabil personalstyrka som känner kundens behov och krav och genom att alltid sträva efter att uppfylla kundens förväntningar.


Rätt man på rätt plats

Hos oss ska det vara enkelt, säkert och tryggt. Personal som åker ut till våra kunder ska ha rätt kompetens och rätt utrustning för det arbete de ska utföra.

Med utbildning avses t ex Heta Arbete-certifikat, Truckförarutbildning och eventuell kundspecifik utbildning samt i förekommande fall även svetsarprövning enligt kraven i ISO 3834.

Utrustningen är viktig för att kunna säkerställa kvalitet och säkerhet på temporära arbetsplatser. Vår personal medför alltid en all-round-utrustad verktygslåda och nödvändig säkerhetsutrustning för arbetets art.

Kapacitet i form av egen verkstad och en allsidig maskinpark ger möjlighet att nytillverka, reparera eller vilken form av arbete som nu krävs i samband med underhållsarbetet hos kund.