Montera MultiFlex vid varje fästpunkt så att hela konstruktionen är på plats.

Justera varje fäste så att det ger hela stålkonstruktionen den position den ska ha.

Fixera varje MultiFlex när hela stålkonstruktionen är positionerad.


Varför, hur och när?

Multiflex-fästet ersätter traditionell infästning med svetsning eller bultning i t ex broar, fjärrvärmerörgator och off-shoreutrustning - samtliga löper risk för materialutmattning p g a spänningar i materialet när stålets egenskap att förändras vid temperaturväxlingar gör att konstruktionerna nöter på varandra.


Teknisk information

Multiflex tillverkas i syrafast material och är CE-märkt enligt EN 1090 och uppfyller därmed samtliga krav för bärande element och konstruktioner. Hållfasthet per fästpunkt är 1500 kg.


Demoritningar för nedladdning

Multiflex finns för ingjutning respektive bultmontage samt för hängande, vertikal och stående last. Klicka på symbolen för att ladda hem demoritning.